Forside » Ordbog » m » Mortifikation – Hvad er mortifikation?

Mortifikation – Hvad er mortifikation?

Når et dokument, der indeholder en forpligtelse, fx et pantebrev, er bortkommet, skal der gennemføres en mortifikationssag før dokumentet kan aflyses af tingbogen. Et mortificeret pantebrev er et pantebrev, der ved dom er blevet erklæret magtesløst, dvs. ude af kraft. Dommen kan først opnås, hvis der efter en vis frist ikke er kommet indsigelser mod at erklære pantebrevet ude af kraft.