Forside » Berigtigelse » Hvad er fristen for refusionsopgørelsen?
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Hvad er fristen for refusionsopgørelsen?

refusionsopgørelse-frist

Af Skøde Centret

Fristen for refusionsopgørelsen er et vigtigt aspekt af boligkøb, som kan give anledning til en række juridiske spørgsmål og bekymringer. Denne artikel vil dykke ned i de vigtigste juridiske aspekter af refusionsopgørelser, herunder frister, konsekvenser ved manglende overholdelse.

Frist for refusionsopgørelse er en afgørende del af bolighandlen, der sikrer en retfærdig fordeling af omkostninger og forpligtelser mellem køber og sælger. For at undgå forsinkelser og juridiske tvister er det vigtigt at overholde frister, forberede sig grundigt, kommunikere åbent med den anden part.

Hvornår skal refusionsopgørelsen være klar, og hvorfor er det vigtigt?

Refusionsopgørelsen er en opgørelse af, hvor meget sælger og køber skal betale hinanden i forbindelse med overtagelsen af en ejendom. I henhold til standardkøbsaftalen fra Dansk Ejendomsmæglerforening skal refusionsopgørelsen normalt være klar senest 30 dage efter overtagelsesdagen.

Overholdelse af denne frist er vigtig af flere årsager:

 1. Undgår forsinkelser i overtagelsesprocessen, hvilket kan føre til yderligere omkostninger og frustration for begge parter.
 2. Mindsker risikoen for tvister og juridiske konflikter mellem køber og sælger.

Hvad sker der, hvis fristen for refusionsopgørelsen ikke overholdes?

Hvis fristen for refusionsopgørelsen ikke overholdes, kan det føre til en række negative konsekvenser for både køber og sælger. Disse kan inkludere:

 1. Forsinkelser i overtagelsesprocessen, hvilket kan resultere i yderligere omkostninger og stress for begge parter.
 2. Potentielle juridiske tvister, der kan medføre advokatomkostninger og tabt tid.
 3. Manglende evne til at gennemføre overtagelsen, hvilket kan resultere i, at handlen falder igennem og begge parter skal starte processen forfra.

Hvad dækker refusionsopgørelsen, og hvordan beregnes beløbene?

refusionsopgørelse

Refusionsopgørelsen dækker en række udgifter og forpligtelser, der skal afregnes mellem køber og sælger ved overtagelse af en ejendom. Nogle af de mest almindelige poster i en refusionsopgørelse inkluderer:

 1. Ejendomsskatter og kommunale afgifter
 2. Forsikringspræmier
 3. Fællesudgifter i ejerforeninger og andelsboligforeninger
 4. Eventuelle deposita og forudbetalinger

Beregningen af disse beløb afhænger af de specifikke forpligtelser og omkostninger, der er knyttet til ejendommen. For eksempel vil ejendomsskatter og kommunale afgifter blive prorateret baseret på overtagelsesdatoen, så køber og sælger betaler deres respektive andele.

Forsikringspræmier og fællesudgifter kan også prorateres på samme måde.

Hvordan kan en køber og sælger blive enige om refusionsopgørelsen?

Køber og sælger kan blive enige om refusionsopgørelsen ved at gennemgå og godkende de enkelte poster og beløb. Hvis der er uenigheder, kan parterne forsøge at løse dem gennem forhandling, eventuelt med hjælp fra deres respektive ejendomsmæglere eller juridiske rådgivere.

Hvis det ikke er muligt at nå til enighed, kan tvisten henvises til en uvildig vurderingsmand eller, i sidste instans, retssystemet.

Kan refusionsopgørelsen ændres efter overtagelsesdagen?

I visse tilfælde kan refusionsopgørelsen justeres efter overtagelsesdagen, hvis der opdages fejl eller mangler, som ikke blev behandlet korrekt under udarbejdelsen. Dette kan dog kræve enighed mellem køber og sælger eller en afgørelse fra en uvildig vurderingsmand eller retten.

Hvordan kan man kontrollere nøjagtigheden af en refusionsopgørelse?

For at kontrollere nøjagtigheden af en refusionsopgørelse bør køber og sælger:

 1. Sammenligne opgørelsen med de relevante dokumenter, såsom købsaftalen og ejendomsoplysningerne, for at sikre, at alle poster og beløb stemmer overens.
 2. Gennemgå beregningerne for at sikre, at de er korrekte og i overensstemmelse med aftalte prorateringsmetoder og fordelinger.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top