Forside » Berigtigelse » Udarbejdelse af refusionsopgørelse: En trin-for-trin guide
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Udarbejdelse af refusionsopgørelse: En trin-for-trin guide

udarbejdelse-af-refusionsopgørelse

Af Skøde Centret

Udarbejdelse af refusionsopgørelse er en vigtig del af bolighandlen, der sikrer, at både køber og sælger får deres retmæssige andel af omkostningerne forbundet med ejendommen.

Hvordan udarbejdes en refusionsopgørelse korrekt?

For at udarbejde en korrekt refusionsopgørelse er det vigtigt at følge en række trin. Først og fremmest skal man identificere, hvilke omkostninger der skal medtages i opgørelsen.

Dette kan variere afhængigt af ejendomstypen, men typisk skal omkostninger som ejendomsskatter, forudbetalt aconto el, vand og varme, vandafledningsafgift, kontingent til grundejerforeningen, fællesudgifter til ejerlejlighedsforening og sælgers andel af evt. ejerskifteforsikring medtages.

Herefter skal man fastlægge, hvem der er ansvarlig for at udarbejde refusionsopgørelsen. Dette skal angives i købsaftalen, og det er ofte køberens advokat, der står for denne opgave. Det er dog også muligt at gøre det selv uden hjælp fra en faguddannet.

Når alle omkostninger er identificeret, skal man opgøre beløbene og beregne, hvor meget der skal refunderes mellem køber og sælger. Dette skal ske senest 30 dage efter overtagelsesdagen. Når beløbet er opgjort, skal både køber og sælger godkende opgørelsen inden for en aftalt frist.

Det er vigtigt at huske, at bolighandlen først er afsluttet, når alle udestående er betalt mellem køber og sælger. Hvis køber har penge til gode, vil beløbet blive modregnet i købesummen, mens hvis det er sælger, der skal have penge tilbage, skal køber overføre beløbet til sælgers konto.

Hvilke konsekvenser kan der være, hvis refusionsopgørelsen ikke udarbejdes korrekt?

Hvis refusionsopgørelsen ikke udarbejdes korrekt, kan det føre til økonomiske tab for både køber og sælger. Desuden kan manglende overholdelse af frister eller forkert håndtering af omkostninger føre til juridiske konflikter og forsinkelser i bolighandlen. Det er derfor afgørende at sikre, at refusionsopgørelsen er korrekt og rettidig.

Kan man klage over en refusionsopgørelse?

Hvis køber og sælger ikke er enige om indholdet i refusionsopgørelsen, kan det være nødvendigt at søge juridisk rådgivning. Det er vigtigt at kommunikere eventuelle uoverensstemmelser med den part, der har udarbejdet opgørelsen, og forsøge at finde en løsning.

Hvis dette ikke er muligt, kan det være nødvendigt at inddrage en neutral tredjepart, fx en advokat, der kan vurdere situationen og hjælpe med at finde en løsning.

Hvordan kan man sikre sig mod fejl i refusionsopgørelsen?

For at undgå fejl i refusionsopgørelsen er det vigtigt at gennemgå alle omkostninger nøje og sikre, at de er korrekt opgjort. Hvis man ikke er fortrolig med processen, kan det være en god idé at få hjælp fra en advokat eller en anden fagperson.

Hvad er forskellen mellem refusionsopgørelse og skøde?

Mens refusionsopgørelsen omhandler fordeling af omkostninger mellem køber og sælger, er skødet et juridisk dokument, der beviser ejerskabet over ejendommen. Skødet skal tinglyses for at sikre, at ejendomsretten overføres til køber.

Hvornår er det nødvendigt at udarbejde en ny refusionsopgørelse?

refusionsopgørelse-hus

En ny refusionsopgørelse kan blive nødvendig, hvis der opstår uoverensstemmelser mellem køber og sælger, eller hvis der opdages fejl i den oprindelige opgørelse. Det kan også være nødvendigt at udarbejde en ny opgørelse, hvis der sker ændringer i forholdene omkring ejendommen. fx hvis der opdages skader, der ikke var kendt ved overtagelsen.

Hvilken rolle spiller advokater og ejendomsmæglere i udarbejdelsen af refusionsopgørelsen?

Advokater og ejendomsmæglere spiller ofte en central rolle i udarbejdelsen af refusionsopgørelsen. Købers advokat vil typisk udarbejde opgørelsen, mens sælgers advokat eller ejendomsmægler vil gennemgå den for at sikre, at den er korrekt og retfærdig. Det er dog vigtigt at huske, at både køber og sælger altid har det endelige ansvar for at sikre, at refusionsopgørelsen er korrekt.

Hvordan tager man højde for forbrugsafgifter i refusionsopgørelsen?

For at tage højde for forbrugsafgifter som el, vand og varme i refusionsopgørelsen, skal man opgøre forbruget præcist. Dette gøres typisk ved at aflæse målere ved overtagelsen og sammenligne dem med de tidligere aflæsninger. På baggrund af dette beregnes forbruget og de tilhørende omkostninger, som derefter medtages i refusionsopgørelsen.

Hvordan håndteres pantehæftelser i forbindelse med refusionsopgørelsen? Pantehæftelser, som er gæld, der er knyttet til ejendommen, skal også tages i betragtning ved udarbejdelse af refusionsopgørelsen.

Køber og sælger skal aftale, om pantehæftelserne skal overtages af køber eller indfries af sælger ved handlens afslutning. Dette skal også fremgå af købsaftalen.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top