Forside » Berigtigelse » Hvad betyder berigtigelse? Guide til berigtigelse af boligkøb
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Hvad betyder berigtigelse? Guide til berigtigelse af boligkøb

hvad-er-berigtigelse

Af Skøde Centret

Hvad betyder berigtigelse, og hvorfor er det vigtigt at forstå? I denne artikel vil vi guide dig igennem berigtigelsesprocessen i en bolighandel, hvor vi sikrer, at alle juridiske aspekter er dækket, og at handlen gennemføres i overensstemmelse med købsaftalens vilkår.

Hvordan fungerer berigtigelse i praksis?

Berigtigelse er en kompleks proces, hvor mange juridiske aspekter skal tages i betragtning. For at forstå berigtigelsesprocessen er det nødvendigt at dykke ned i de enkelte trin og se på, hvordan de spiller sammen.

Først og fremmest skal parterne underskrive en købsaftale, der beskriver vilkårene for handlen. Herefter skal sælger modtage købesummen, og køber skal erhverve ejendomsretten over boligen. Dette sker gennem deponering og tinglysning af skøde.

Tinglysning er en offentlig registrering af ejendomsretten, som sikrer, at købers rettigheder bliver beskyttet. Tinglysningsprocessen involverer en række dokumenter, herunder skøde, servitutter og eventuelle pantebreve. Alle disse dokumenter skal være korrekte og opdaterede for at undgå juridiske komplikationer.

Hvad er særligt vigtigt at overveje ved berigtigelse?

Ved berigtigelse af en bolighandel er det afgørende at have styr på flere juridiske aspekter for at sikre, at handlen gennemføres korrekt og uden problemer. Nogle vigtige overvejelser inkluderer:

 1. Købsaftalen: Købsaftalen skal indeholde alle relevante oplysninger om handlen, herunder parternes navne, adresser, boligens pris og betalingsbetingelser. Det er vigtigt at gennemgå købsaftalen nøje og sikre, at den er i overensstemmelse med lovgivningen og parternes intentioner.
 2. Finansiering: Køber skal sikre, at finansieringen er på plads, og at banken er klar til at udbetale lånet, når handlen skal gennemføres. Dette kan indebære, at der stilles sikkerhed i form af pantebreve.
 3. Forsikring: Køber bør tegne en ejerskifteforsikring, som beskytter mod eventuelle skjulte fejl og mangler ved boligen. Forsikringen skal træde i kraft på overtagelsesdagen.
 4. Tinglysning: Skødet skal tinglyses for at beskytte købers rettigheder. Tinglysning sker digitalt og kræver betaling af et tinglysningsgebyr. Det er vigtigt at sørge for, at alle nødvendige dokumenter er korrekte og opdaterede.

Hvordan kan en rådgiver hjælpe med berigtigelse?

En køberrådgiver kan hjælpe både køber og sælger med at navigere gennem den komplekse berigtigelsesproces og sikre, at alle juridiske krav er opfyldt. Nogle af de opgaver, som en køberrådgiver kan assistere med, inkluderer:

 • Udarbejdelse og gennemgang af købsaftalen
 • Rådgivning om rettigheder og forpligtelser i forbindelse med handlen
 • Koordinering af finansiering og sikkerhedsstillelse
 • Tegning af ejerskifteforsikring
 • Udarbejdelse og tinglysning af skøde og andre nødvendige dokumenter

Hvordan foregår tinglysning af skøde?

Tinglysning af skøde er en vigtig del af berigtigelsesprocessen, da det sikrer købers rettigheder og gør ejendomsretten offentlig kendt. Tinglysning foregår digitalt gennem Tinglysningsretten og omfatter følgende trin:

 1. Forberedelse af dokumenter: Køber og sælger skal sammen med deres advokater udarbejde og gennemgå skødet samt eventuelle servitutter og pantebreve. Dokumenterne skal indeholde præcise og korrekte oplysninger om parterne, boligen og de tilknyttede rettigheder og forpligtelser.
 2. Digital indsendelse: Skødet og de øvrige dokumenter skal indsendes digitalt til Tinglysningsretten. Dette kan gøres via en advokat eller direkte af parterne, hvis de har NemID og adgang til Tinglysningssystemet.
 3. Betaling af gebyrer: Ved tinglysning skal der betales et gebyr til Tinglysningsretten. Gebyret afhænger af dokumenttypen og boligens pris. Gebyret skal betales, før tinglysningen kan gennemføres.
 4. Kontrol og godkendelse: Tinglysningsretten kontrollerer de indsendte dokumenter og godkender tinglysningen, hvis alle krav er opfyldt. Hvis der er fejl eller mangler, kan Tinglysningsretten kræve, at dokumenterne rettes eller suppleres.
 5. Registrering i tingbogen: Når tinglysningen er godkendt, registreres skødet i tingbogen, og ejendomsretten over boligen overgår officielt til køber. Tingbogen er en offentlig database, hvor alle kan søge oplysninger om ejendomme og deres rettigheder.

Hvad sker der, hvis berigtigelsen ikke gennemføres korrekt?

berigtigelse

Hvis berigtigelsen ikke gennemføres korrekt, kan det have alvorlige konsekvenser for både køber og sælger. Nogle mulige konsekvenser inkluderer:

 • Juridiske tvister: Hvis vilkårene i købsaftalen ikke overholdes, eller hvis der opstår uenighed om rettigheder og forpligtelser, kan parterne ende i en juridisk tvist, der kan være både tidskrævende og bekostelig.
 • Tab af rettigheder: Hvis skødet ikke tinglyses korrekt, kan køber miste rettighederne til boligen og risikere, at en anden part får retten til ejendommen.
 • Økonomiske tab: Fejl i berigtigelsesprocessen kan medføre ekstra omkostninger, fx i form af renter, gebyrer eller erstatning til den anden part.

Hvad er berigtigelse?

Berigtigelse er en proces i forbindelse med bolighandel, hvor sælger modtager købesummen, og køber erhverver ejendomsretten over boligen gennem deponering og tinglysning af skøde. Processen involverer mange juridiske aspekter, herunder korrekte og opdaterede dokumenter, finansiering og forsikring.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top