e

Ejendomsskatter i Danmark

Ejendomsskatten, også kaldet grundskyld, er betaling af kommunalskat vedr. grunden. Denne skat beregnes på baggrund af den offentlige kontante grundværdi, altså SKATs vurdering af ejendommens grundværdi. Hvis der sker ændringer i denne vurdering, ændres ejendomsskatten derefter. Skatteprocenten, også kaldet grundskyldspromillen, varierer fra kommune til kommune. Satsen for skatteprocenten/grundskyldspromillen kan ses på kommunernes hjemmesider.

Ejendomsmæglersalær – Hvad er et ejendomsmæglersalær?

Ejendomsmæglerens honorar for at formidle salget af en ejendom. Ejendomsmæglersalæret beregnes normalt ud fra ejendommens salgspris, da ejendomsmægleren tager en vis procentdel af købesummen “i løn” for at være formidler i salget af ejendommen. Nogle ejendomsmæglere beregner som alternativ et fast salær uanset købesummens størrelse. Det er forskelligt fra mægler til mægler om salæret skal …

Ejendomsmæglersalær – Hvad er et ejendomsmæglersalær? Læs mere »

Ejendomsmægler – Hvornår er man formelt ejendomsmægler?

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fører et register over ejendomsmæglere. Titlen “ejendomsmægler” er beskyttet og må kun benyttes af registrerede mæglere. En ejendomsmægler skal opfylde en række krav med hensyn til uddannelse, økonomi og garantistillelse for at blive optaget i registret. På de forskellige ejendomsmæglerkontorer sidder dog ofte ikke kun ejendomsmæglere, men også medarbejdere der udfører de …

Ejendomsmægler – Hvornår er man formelt ejendomsmægler? Læs mere »

Ejendomsavancebeskatning 2021 – Hvordan kan det undgås?

Parcelhusreglen indebærer, at såfremt man sælger et énfamiliehus – parcelhus el. lign., vil man kunne undgå ejendomsavancebeskatning (fortjeneste er dermed skattefri), hvis følgende betingelser er opfyldt: Ejendommen har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne …

Ejendomsavancebeskatning 2021 – Hvordan kan det undgås? Læs mere »

Eurolån – Hvad er et eurolån?

Eurolån er et realkreditlån optaget i euro, i stedet for i danske kroner. Valutaen er det eneste, der adskiller Eurolån fra andre realkreditlån. Eurolån giver mulighed for at kombinere fordelene ved traditionelle realkreditlån med fordelene ved lån i fremmed valuta.

Emission – Hvad er emission?

Udstedelse af værdipapirer, f.eks. aktier og obligationer. Udstedelsesmetoden afhænger af hvilket type værdipapirer der er tale om. Obligationsemissioner kan foregå som både blokemission og som løbende emission. Udstedelse ved blokemission betyder at udstedelsen sker ved etableringen af obligationsserien, hvor der ved løbende emissioner udstedes nye obligationer jævnligt over en periode på f.eks. 3 år.

Ejerudgift – Hvad betyder ejerudgifter og hvordan beregnes de?

ejerudgift

Hvis du er ved at købe bolig eller sommerhus, vil du formentlig have hørt om begrebet ejerudgift. Ejerudgift på en bolig eller et sommerhus er vigtige at kende. Men hvad er helt præcist indeholdt i disse ejerudgifter? Det vil vi kort redegøre for her. Er der yderligere udgifter end selve ejerudgiften? De samlede udgifter til …

Ejerudgift – Hvad betyder ejerudgifter og hvordan beregnes de? Læs mere »

Hvad er et Ejerskiftelån?

Realkreditlån, der ydes i forbindelse med ejendomshandel. Lånet anvendes som hovedregel til delvis betaling af købesummen. For helårsboliger kan et ejerskiftelån dække op til 80 % af købesummen. Omkostningerne ved lånet variere, ligesom med andre realkreditlån, alt efter lånets størrelse, rente og øvrige aftaler med realkreditinstituttet. Når du køber en bolig, og ønsker et ejerskiftelån, …

Hvad er et Ejerskiftelån? Læs mere »

Ejerskifteafdrag – Hvad er ejerskifteafdrag?

Ekstraordinært afdrag, der under visse betingelser skal betales til pantebrevskreditor, fordi ejendommen skifter ejer. Ejerskifteafdrag udgør typisk 5 – 10 % af restgælden. Er ikke relevant for realkreditlån, der som udgangspunkt indfries ved ejerskifte. Altså kan man i visse tilfælde skulle betale ejerskifteafdrag når man overtager et lån fra tidligere ejer.