Ejendomsskatter i Danmark

Ejendomsskatten, også kaldet grundskyld, er betaling af kommunalskat vedr. grunden. Denne skat beregnes på baggrund af den offentlige kontante grundværdi, altså SKATs vurdering af ejendommens […]

Ejerskifteafdrag

Ekstraordinært afdrag, der under visse betingelser skal betales til pantebrevskreditor, fordi ejendommen skifter ejer. Ejerskifteafdrag udgør typisk 5 – 10 % af restgælden. Er ikke […]