Forside » Skødeskrivning » Køb samlever ud af huset: Ofte stillede spørgsmål

Køb samlever ud af huset: Ofte stillede spørgsmål

købe samlever ud

Af Skøde Centret

Hvis du skal købe din samlever ud af huset, så du fremover står som eneejer af boligen, er der behov for udarbejdelse og tinglysning af et nyt skøde. I denne artikel viser vi dig hvordan sagen løses hurtigt og nemt.

Hvis I står overfor ophør af samliv som ugifte samlevende, vil jeres situation adskille sig fra ægtefæller der har været formelt gift, og hvor den ene part overtager huset i forbindelse med skilsmisse.

Hvis I pt. ejer 50% af boligen hver, skal du i så fald købe din samlevers 50% af ejendommen. Som ugifte samlevende, kan I ikke blot forære huset den anden, uden at det giver bagslag i forhold til SKAT. Derfor er det vigtigt, at I tager udgangspunkt i ejendommens markedspris.

Markedsprisen kan dog helt eller delvist betales ved at den af jer som overtager huset, også overtager lånene. Overtagelse af lån er også en form for betaling af en købesum. Men ofte er der en friværdi i huset, og den friværdi bør deles, for at undgå et skattesmæk.

Dermed vil der være tale om at den af jer som overtager ejendommen, både overtager lån, men samtidig køber den andens friværdi ud via en kontant betaling til den som træder ud af ejendommen.

Hvis I ikke deler friværdien, vil det i udgangspunktet blive betragtet som en gave mellem jer.

Hvad koster det at købe samlever ud af huset?

I forbindelse med tinglysning af skødet, skal der betales en tinglysningsafgift til Tinglysningsretten.

Hvis I har et realkreditlån, skal der endvidere betales et gebyr for at få lånet overdraget til den ene af jer.

Det er dog ikke alle låneudbydere, der opkræver dette gebyr.

Det er derfor en god idé at undersøge hvilke gebyrer der er forbundet med lånet, inden I beslutter jer for at købe samlever ud af huset.

Hos Skøde Centret kan vi hjælpe dig med at få sagen håndteret til en fast lav pris. Vores alt-i-en skødepakke indeholder alt det du har brug for til sagen. Vi udarbejder det nye skøde, så det indeholder vilkårene for jeres aftale samt alle nødvendige bestemmelser. Herefter sørger vi for at det bliver tinglyst korrekt i tingbogen.

trustpilot

Håndtering af sagen med alt-i-en skødepakke

✔ En komplet skødepakke som rummer alt det nødvendige papirarbejde i forhold til at få overdragelsen af ejendommen på plads.
✔ Et udvidet skøde, som også rummer den vigtige formalisering af jeres aftale. Vores skøde er således ikke blot et standard minimalskøde.
✔ En fast pris du kan regne med fra starten af. Der kommer således ingen ekstraregninger eller tillæg senere hen.

trustpilot
SE PRISER
Det er uforpligtende: Hvis overdragelsen ikke kan gennemføres, koster det ikke noget.

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe 70 20 21 29 (man - fre: 9-17).

Hvad skal der laves af papirarbejde i forbindelse med overtagelsen?

Der skal laves et nyt skøde, som overdrager den halvdel af ejendommen man ikke allerede ejer i forvejen.

Under forudsætning af at I ejer ejendommen sammen i lige sameje (50/50), vil det nye skøde derfor omhandle 50% af den fælles bolig. Skødet skal underskrives af jer begge, hvorefter det bliver tinglyst.

Samtidig er det vigtigt at der sker overtagelse af eksisterende lån, så den af jer der overtager ejendommen, også samtidig overtager ejendommens lån.

Når skødet og gældsovertagelsen er på plads, vil den af jer som træder ud af ejendommen herefter have mulighed for at foretage nyt boligkøb.

Hvis I tidligere har lavet en samejeoverenskomst, kan der være indhold i denne overenskomst der skal tages hensyn til i forbindelse med overdragelsen.

En sag som denne kan være kompliceret, og vi oplever mange som har spørgsmål til fremgangsmåden, ligesom der ofte spørges ind til dette emne i boligdebatter. Hvis man blot håndterer sagen korrekt fra starten af, herunder sætter en realistisk pris på ejendommen, kan sagen normalt løses forholdsvis nemt og enkelt.

Hvad skal skødet indeholde?

Da der er tale om at du køber en ideel anpart af din samlever, er det påkrævet, at skødet indeholder nogle bestemte erklæringer for at kunne tinglyses hos Tinglysningsretten.

Herudover bør skødet rumme en formalisering af jeres mundtlige aftale omkring overdragelsen, herunder om eksisterende lån overtages, og om der yderligere betales noget kontant mellem jer.

Hvordan håndteres overtagelse af lån?

Når din samlever udtræder af huset, skal din samlever også udtræde af ejendommens lån (realkreditlån og eventuelle banklån). Derfor skal I kontakte jeres bankrådgiver for at indhente godkendelse til overdragelsen. Banken skal i den sammenhæng godkende, at du fremover kommer til at hæfte for ejendommens lån alene.

Denne bankgodkendelse kan indhentes på forhånd, eller kan indhentes samtidig med at skødet udarbejdes (for at spare tid).

Hvor hurtigt kan sagen falde på plads?

Selve overdragelsen til dig fra din samlever, kan falde på plads relativt hurtigt. Vi kan sørge for udarbejdelse af skøde så snart vi har de nødvendige informationer fra jer, hvorefter I blot skal godkende og underskrive skødet. Herefter bliver skødet sendt til selve behandlingen ved tinglysningsretten vedr. fast ejendom, hvilket typisk tager nogle få hverdage.

Konklusion

  • Sørg for at have en bankgodkendelse. På den måde er der klarhed over, at banken kan godkende overdragelsen. Dette kan gøres på forhånd, eller sideløbende med at skødet bliver udarbejdet.
  • Undgå beskatning ved at sætte en realistisk markedspris for ejendommen.
  • Sørg for at få et skøde, som også indeholder jeres aftalevilkår, så du er sikker på hvilke rettigheder og forpligtelser du har.
Scroll to Top