Købe samlever ud af huset – hvordan købes samlever ud af hus?

Hvis du skal købe din samlever ud af huset, så du fremover står som eneejer af boligen, er der behov for udarbejdelse og tinglysning af et nyt skøde.

Hvis I pt. ejer 50% af boligen hver, skal du i så fald købe din samlevers 50% af ejendommen. Det nye skøde vil derfor omhandle de 50% af boligen du overtager.

Vi kan hjælpe dig med at få sagen håndteret til en fast lav pris. Vi udarbejder det nye skøde, så det indeholder alle nødvendige bestemmelser, og sørger for at det bliver tinglyst korrekt i tingbogen.

Læs mere og bestil skøde

skøde

Hvad skal skødet indeholde?

Når du overtager huset fra din samlever (som ugifte), er der teknisk set tale om at du køber en ideel anpart. Derfor er det påkrævet, at skødet indeholder nogle bestemte erklæringer for at kunne tinglyses hos Tinglysningsretten.

Herudover bør skødet rumme en formalisering af jeres mundtlige aftale omkring overdragelsen, herunder om eksisterende lån overtages, og om der yderligere betales noget kontant mellem jer.

Hvordan håndteres overtagelse af lån?

Når din samlever udtræder af huset, skal din samlever også udtræde af ejendommens lån (realkreditlån og eventuelle banklån). Derfor skal I kontakte jeres bankrådgiver for at indhente godkendelse til overdragelsen. Banken skal i den sammenhæng godkende, at du fremover kommer til at hæfte for ejendommens lån alene.

Denne bankgodkendelse kan indhentes på forhånd, eller kan indhentes samtidig med at skødet udarbejdes (for at spare tid).

Hvor hurtigt kan sagen falde på plads?

Selve overdragelsen til dig fra din samlever, kan falde på plads relativt hurtigt. Vi kan sørge for udarbejdelse af skøde så snart vi har de nødvendige informationer fra jer, hvorefter I blot skal godkendende og underskrive skødet. Herefter bliver skødet sendt til selve behandlingen ved tinglysningsretten, hvilket typisk tager nogle få hverdage.

Har du spørgsmål til processen omkring at købe samlever ud af huset, er du velkommen til at kontakte os: 70 20 21 29 eller mail@skoedecentret.dk