Forside » Ordbog » f » Side 2

f

Forsikringspræmie – Hvad er en forsikringspræmie?

Forsikringspræmien er den pris du betaler for din forsikring. Forsikringspræmien betales typisk månedligt, kvartalvis eller årligt. Den forsikring med den billigste forsikringspræmie er ikke altid den bedste forsikring. Det er vigtigt at se forsikringspræmien i forhold til forsikringens selvrisiko, altså det beløb man selv skal betale såfremt der opstår en forsikringssag.  Forsikringer med lav forsikringspræmie

Forsikringspræmie – Hvad er en forsikringspræmie? Read More »

Forsikringspolice – Hvad er en forsikringspolice?

En forsikringspolice er en juridisk bindende aftale mellem en forsikringstager og et forsikringsselskab. Policen angiver de vilkår og betingelser, der gælder for forsikringen, herunder hvilke skader eller tab, der er dækket, og hvor meget der udbetales i erstatning. Formålet med en forsikringspolice er at give forsikringstageren økonomisk beskyttelse mod skader eller tab, som kan opstå

Forsikringspolice – Hvad er en forsikringspolice? Read More »

Fællesareal – Hvad er et fællesareal?

Et fællesareal i en ejerforening er en del af ejendommen, som er tilgængelig for alle ejere og bruges i fællesskab. Fællesarealet er normalt defineret i ejerforeningens vedtægter og omfatter ofte områder som fælles gårdhave, trappeopgange, tag, kældre, parkeringspladser og lignende. Hvordan fungerer fællesarealer? Fællesarealer er normalt ejet af ejerforeningen og administreres af en bestyrelse, som

Fællesareal – Hvad er et fællesareal? Read More »

Scroll to Top