Der er pr. 1. januar 2014 kommet ændrede regler for beregning af den statslige tinglysningsafgift på et skøde.

Tinglysningsafgiften på et skøde består fortsat af to dele: den variable del og den faste del. Beregningsformlen for både den faste og variable tinglysningsafgift er blevet ændret indenfor relativ kort tid.

De gældende regler

Pr. 1. januar 2014 er den faste del af tinglysningsafgiften ændret til kr. 1.660 i stedet for kr. 1.400.

Den variable del af tinglysningsafgiften skal ifølge de nye regler beregnes forskelligt, afhængig af hvilken type handel der er tale om:

1) Almindelig fri handel
Ved almindelige bolighandler beregnes den variable del af tinglysningsafgiften som 0,6 % af købesummen uanset hvor stor den offentlige vurdering er.

2) Familiehandel
Hvis der er tale om en familiehandel, skal den variable del af tinglysningsafgiften beregnes af den offentlige vurdering minus 15 %, hvis købesummen er mindre end dette beløb - ellers af købesummen.

3) Andre typer af handler
Idet de nye regler kun gælder for ejerboliger, (fx parcelhus, ejerlejlighed eller sommerhus), vil beregningen af den variable del af tinglysningsafgiften i andre typer af sager, fx ved skøde på en erhvervsejendom, skulle beregnes således:

0,6 % af den offentlige vurdering eller købesummen, hvor den højeste af de to værdier skal anvendes.

Brug for hjælp til skøde?

Vi kan hos Skøde Centret hjælpe dig med dit skøde til en fast lav pris. Vi har en stor erfaring med dette område, og sikrer altid, at skødet håndteres korrekt. Vi håndterer årligt mellem 800 og 1200 tinglysninger af skøder.

Se hvordan vi kan hjælpe dig →

Årsagen til ændringen

Ændringen fulgte i kølvandet på kritikken af de offentlige vurderinger, som i en forudgående periode ofte lå over den reelle salgspris. Dermed har mange boligkøbere tidligere skullet beregne afgift af en højere værdi end salgsværdien, hvilket man fandt urimeligt.

Med de nye regler, er det ikke længere et problem i forhold til tinglysningsafgiften, at de offentlige vurderinger ikke altid stemmer overens med handelsværdien, da der nu altid tages udgangspunkt i købesummen i en alm fri handel.

Brug vores beregner

Du er velkommen til at bruge nedenstående beregner, hvis du skal beregne tinglysningsafgift på et skøde.

Skøde Centret sørger altid for at beregne den korrekte tinglysningsafgift når vi udarbejder et skøde.

Se også denne video:

Køberrådgivning
ved boligkøb

Læs mere →

Samlever
med på skødet

Læs mere →

Forældresalg
til barn

Læs mere →

Skilsmisse
Få ændret skødet

Læs mere →

Omskødning
mellem flere ejere

Læs mere →

Ugifte
Få ændret skødet

Læs mere →