Forside » Ordbog » r

r

Renovation – Hvad er renovation?

Renovation, set i forhold til fast ejendom, er lidt firkantet et begreb som dækker det at få tømt affaldsspanden på sin ejendom. Udtrykket renovation er derfor en mere nutidig betegnelse. I gamle dage hed en person som fjernede skrald, en skraldemand. I dag er fagbetegnelsen, en renovationsarbejder.

Refusionsopgørelse – hvilke poster indgår?

refusionsopgørelse

En refusionsopgørelse er det sidste regnskab mellem køber og sælger i forbindelse med et boligkøb. Dette regnskab bliver normalt gjort op med overtagelsesdagen som skæringsdag. Hvilke poster indgår i en refusionsopgørelse? Følgende indgår normalt i en refusionsopgørelse: Ejendomsskat Forudbetalt a conto el, vand og gas Oliebeholdning Evt. kontingent til grundejerforening Evt. betalte fællesudgifter i en …

Refusionsopgørelse – hvilke poster indgår? Læs mere »

Reguleringsopgørelse – Hvad er en reguleringsopgørelse?

Når finansieringen af et boligkøb er på plads, skal der udarbejdes en reguleringsopgørelse. Opgørelsen regulerer eventuelle ændringer mellem finansieringen og den aftalte købesum. Købesummens endelige sammensætning afhænger af de gældende kurser på de lån, som indgår i handlen.

Reservefond – Hvad er en reservefond?

Opsparing på en særlig konto til dækning af uforudsete udgifter, tab og lignende. Reservefonden fungerer som en sikkerhed for at en uforudset udgift ikke påvirker husstandens eller virksomhedens økonomi. En uforudset udgift kan eksempelvis være en skade der ikke dækkes af forsikringen, eller en merudgift til et lån.

Reservefondsbidrag – hvad er det?

Reservefondsbidrag var et beløb, der tidligere blev opkrævet ved lov løbende hos en debitor på et realkreditlån. Beløbet blev hensat på en konto til imødegåelse af evt. tab. Ved lånets indfrielse fik låntageren udbetalt saldoen på reservefonden.

Restance – Hvad betyder restance?

Restance er et begreb, der anvendes om det skyldige beløb, når sidste betalingsfrist for en terminsydelse er overskredet, altså forfalden ubetalt gæld. En restance er altså det beløb man mangler at betale når terminsydelsen er overskrevet, og dermed det beløb det kan lægges strafgebyr til.

Restgæld – Hvad er en restgæld?

Restgæld er det beløb man skylder væk til en kreditor. Restgælden beregnes for hver termin, idet afdraget den første termin trækkes fra hovedstolen. Den næste termin trækkes afdraget fra det herved fremkomne beløb osv. Når man betaler af på et lån er det restgælden der nedbringes. Udover at nedbringe restgælden ved at afdrage på lånet, …

Restgæld – Hvad er en restgæld? Læs mere »