Forside » Ordbog » r

r

Renovation – Hvad er renovation?

Renovation, også kendt som affaldshåndtering, er en essentiel del af vores samfund. Det indebærer at samle, transportere, genanvende, behandle og bortskaffe affald på en ansvarlig måde. Renovation bidrager til at beskytte miljøet og folkesundheden, og det er også en vigtig juridisk og økonomisk faktor. I denne guide vil vi dække de vigtigste emner, som ofte […]

Renovation – Hvad er renovation? Read More »

Refusionsopgørelse ved boligkøb: Hvilke poster skal den indeholde?

refusionsopgørelse

En refusionsopgørelse er et økonomisk regnskab mellem køber og sælger ved en bolighandel. Refusionsopgørelsen har til formål at opgøre alle udgifter og indtægter relateret til ejendommen og fordele dem mellem køber og sælger, således at der ikke er nogen mellemværender tilbage mellem parterne efter bolighandlen. Overtagelsesdatoen er typisk den dag, hvor køberen har fuldstændig overtaget

Refusionsopgørelse ved boligkøb: Hvilke poster skal den indeholde? Read More »

Reguleringsopgørelse – Hvad er en reguleringsopgørelse?

En reguleringsopgørelse er relevant når der er tale om såkaldt finansierede handler. Dvs. et boligkøb hvor købers nye lån optages i sælgers navn for derefter at blive overdraget til køber. Reguleringsopgørelsen tager højde for de ændringer, der kan ske mellem den oprindelige købesum og den endelige finansiering. Det kan eksempelvis skyldes forskellige kursudsving i de

Reguleringsopgørelse – Hvad er en reguleringsopgørelse? Read More »

Restance – Hvad betyder restance?

Restance er et begreb, der anvendes om det skyldige beløb, når sidste betalingsfrist for en terminsydelse er overskredet, altså forfalden ubetalt gæld. Det betyder, at en person eller en virksomhed, der har en løbende aftale om at betale en bestemt sum penge, har en forpligtelse til at betale til tiden. Hvis denne forpligtelse ikke opfyldes,

Restance – Hvad betyder restance? Read More »

Restgæld – Hvad er en restgæld?

En restgæld på et realkreditlån er det beløb, som du stadig skylder på dit realkreditlån, efter at du har betalt en del af det tilbage. Restgælden kan ændre sig i takt med at du betaler lånet tilbage, eller hvis der sker ændringer i renten eller i lånebetingelserne. Hvordan beregnes restgælden på et realkreditlån? Restgælden på

Restgæld – Hvad er en restgæld? Read More »

Scroll to Top