Vi har åbent man-fre: 9-17, og sidder klar til at hjælpe dig.

r

Renovation – hvad er renovation?

Renovation, set i forhold til fast ejendom, er lidt firkantet et begreb som dækker det at få tømt affaldsspanden på sin ejendom. Udtrykket renovation er derfor en mere nutidig betegnelse. I gamle dage hed en person som fjernede skrald, en skraldemand. I dag er fagbetegnelsen, en renovationsarbejder.

Refusionsopgørelse – hvilke poster indgår?

En refusionsopgørelse er det sidste regnskab mellem køber og sælger i forbindelse med et boligkøb. Dette regnskab bliver normalt gjort op med overtagelsesdagen som skæringsdag. Hvilke poster indgår i en refusionsopgørelse? Følgende indgår normalt i en refusionsopgørelse: Ejendomsskat Forudbetalt a conto el, vand og gas Oliebeholdning Evt. kontingent til grundejerforening Evt. betalte fællesudgifter i en …

Refusionsopgørelse – hvilke poster indgår? Læs mere »

Reservefond – hvad er en reservefond?

Opsparing på en særlig konto til dækning af uforudsete udgifter, tab og lignende. Reservefonden fungerer som en sikkerhed for at en uforudset udgift ikke påvirker husstandens eller virksomhedens økonomi. En uforudset udgift kan eksempelvis være en skade der ikke dækkes af forsikringen, eller en merudgift til et lån.

Reservefondsbidrag – hvad er det?

Reservefondsbidrag var et beløb, der tidligere blev opkrævet ved lov løbende hos en debitor på et realkreditlån. Beløbet blev hensat på en konto til imødegåelse af evt. tab. Ved lånets indfrielse fik låntageren udbetalt saldoen på reservefonden.

Rentetilpasningslån – hvad er det?

Kontantlån som rentetilpasses hvert 1. – 10. år alt efter hvilken fastrenteperiode der er valgt. Renten og ydelsen tilpasses renteniveauet på tidspunktet for rentetilpasning. Til finansiering af lånene udstedes inkonvertible obligationer med løbetider på 1 – 10 år.

Respitdage – hvad er respitdage?

De fristdage, der er til at betale en terminsydelse efter terminsdatoen. Falder terminsdatoen f.eks. på en lørdag eller en helligdag, er respitdagen den efterfølgende hverdag. Betales terminsydelsen ikke indenfor en given periode, har kreditor ret til at pålægge gebyrer og strafrenter.