Hvordan fastsættes købesummen ved skilsmisse?

Ved skilsmisse, hvor den ene part skal overtage ejendommen, udgør købesummen normalt værdien af modpartens andel af ejendommen. Man skal med andre ord ikke medregne værdien af den andel man ejer i forvejen i købesummen.

Når modpartens andel af ejendommen skal værdisættes, vil restgælden på ejendommen ofte danne grundlag for udregning af købesummen. Overtagelse af A´s andel af restgælden vil således ofte være lig med købesummen, ofte tillagt en kontant betaling eller lignende der kan udligne en eventuel værdistigning, friværdi. (se nedenstående eksempel).

Eksempel:

A og B ejer hver 50 % af en ejendom. B skal overtage A´s andel. Der er på ejendommen en samlet restgæld på 1.500.000 kr., hvor B i forbindelse med handlen skal overtage A´s andel af denne restgæld. Derudover er det aftalt, at B skal betale 100.000 kr. kontant til dækning af A´s andel af ejendommens værdistigning.

Købesummen bliver derfor udregnet således:
Andel af A´s restgæld som B overtager = 750.000 kr.
Kontant betaling til A = 100.000 kr.
Købesum i alt = 850.000 kr.

Vi hjælper gerne med at anføre den rigtige købesum i bestillingsformularen – uden ekstra beregning. Har du spørgsmål vedr. købesummen, er du velkommen til at kontakte os pr. mail eller 70 20 21 29 .

Kan Skøde Centret hjælpe os med hjemtagelsen af boliglån?

Nej. Vi beskæftiger os ikke med finansiering, men henviser til at benytte bank eller kreditforening. Således varetager vi heller ikke udarbejdelsen af pantebreve i forbindelse med udarbejdelse af skøde. Normalt er det bank/ kreditforening som forestår ovenfornævnte transaktioner. Skøde Centret sørger derefter for at koordinere sagsbehandlingen i henhold til bankens dispositioner.