Forside » FAQ » Hvordan fastsættes købesummen ved skilsmisse?

Hvordan fastsættes købesummen ved skilsmisse?

Når et ægtepar går fra hinanden, er der ofte mange ting, der skal aftales. Én af disse ting er, hvordan købesummen for huset eller lejligheden skal fastsættes. I denne artikel vil vi forklare, hvordan købesummen kan fastsættes ved skilsmisse.

Det er vigtigt at få fastsat værdien af boligen i forbindelse med skilsmisse, da friværdien afhænger af denne prisfastsættelse. Friværdien vil normalt indgå som en del af bodelingen mellem parterne.

Hvis en fælles fast ejendom skal overdrages til den ene part i forbindelse med separation eller skilsmisse, skal overdragelsen gennemføres ved udfærdigelse af et såkaldt skilsmisseskøde. Skilsmisseskødet skal sendes til tinglysning på samme måde som et almindeligt skøde, men der skal kun betales kr. 1.850 i tinglysningsafgift, forudsat at man er i besiddelse af en separations- eller skilsmissebevilling fra Familieretshuset. Denne bevilling skal sendes til tinglysning sammen med skødet.

Hvordan fastsættes købesummen ved skilsmisse?

Købesummen kan fastsættes ved at indhente vurdering fra en eller flere ejendomsmæglere. Hvis man får flere vurderinger, kan man anvende et gennemsnit af disse vurderinger.

Ved deling af fælleseje, hvor den ene part skal overtage ejendommen, udgør købesummen normalt værdien af modpartens andel af ejendommen. Man skal med andre ord ikke medregne værdien af den andel man selv ejer i forvejen i købesummen.

Når modpartens andel af ejendommen skal værdisættes, vil restgælden på ejendommen ofte danne grundlag for udregning af købesummen. Overtagelse af A´s andel af restgælden vil således ofte være lig med købesummen, ofte tillagt en kontant betaling eller lignende der kan udligne en eventuel værdistigning, friværdi. (se nedenstående eksempel).

Eksempel:

A og B (som har indgået ægteskab) ejer hver 50 % af en ejerlejlighed. B skal overtage A´s andel. Der er på ejendommen et lån med en restgæld på 1.500.000 kr., hvor B i forbindelse med handlen skal overtage A´s andel af denne restgæld. Derudover er det aftalt, at B skal betale 100.000 kr. kontant til dækning af A´s andel af ejendommens værdistigning.

Købesummen bliver derfor udregnet således:

Andel af A´s restgæld som B overtager = 750.000 kr.
Kontant betaling til A = 100.000 kr.
Købesum i alt = 850.000 kr.

Hvordan kan man sikre sig en fair købesum?

Der er ingen faste regler for, hvordan købesummen ved skilsmisse skal fastsættes. Det er derfor vigtigt, at man sikrer sig en fair købesum, hvis man ønsker at sælge sin andel af ejendommen.

Det er en god idé at få en uvildig vurdering af ejendommen fra en ejendomsmægler, så man har et solidt udgangspunkt for forhandlingerne. Kan man ikke blive enige, kan man være nødt til at involvere en familieadvokat, som kan hjælpe med at sikre, at bodelingen sker på en så optimal måde som muligt.

Hvad er konsekvenserne af ikke at kunne blive enige om købesummen ved skilsmisse?

Konsekvenserne af ikke at kunne blive enige om købesummen ved skilsmisse kan være alvorlige. Hvis I ikke kan blive enige, kan I risikere, at skilsmissen bliver endnu mere kompliceret og stressende. Det er derfor vigtigt, at I overvejer alle muligheder for at finde en løsning, der passer til jer begge.

En af konsekvenserne af ikke at kunne blive enige om købesummen ved skilsmisse, er, at I risikerer at skulle gå igennem en lang og kompliceret skilsmisseproces. I nogle tilfælde kan dette føre til, at I ikke får den skilsmisse, I ønsker, og at det bliver dyrt for jer i advokatudgifter.

Har du spørgsmål vedr. købesummen, er du velkommen til at kontakte os pr. mail eller 70 20 21 29 .

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centret til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

Se priser