Forside » FAQ » Hvordan fastsættes købesummen ved skilsmisse?

Hvordan fastsættes købesummen ved skilsmisse?

Ved skilsmisse, hvor den ene part skal overtage ejendommen, udgør købesummen normalt værdien af modpartens andel af ejendommen. Man skal med andre ord ikke medregne værdien af den andel man ejer i forvejen i købesummen.

Når modpartens andel af ejendommen skal værdisættes, vil restgælden på ejendommen ofte danne grundlag for udregning af købesummen. Overtagelse af A´s andel af restgælden vil således ofte være lig med købesummen, ofte tillagt en kontant betaling eller lignende der kan udligne en eventuel værdistigning, friværdi. (se nedenstående eksempel).

Eksempel:

A og B ejer hver 50 % af en ejendom. B skal overtage A´s andel. Der er på ejendommen en samlet restgæld på 1.500.000 kr., hvor B i forbindelse med handlen skal overtage A´s andel af denne restgæld. Derudover er det aftalt, at B skal betale 100.000 kr. kontant til dækning af A´s andel af ejendommens værdistigning.

Købesummen bliver derfor udregnet således:
Andel af A´s restgæld som B overtager = 750.000 kr.
Kontant betaling til A = 100.000 kr.
Købesum i alt = 850.000 kr.

Har du spørgsmål vedr. købesummen, er du velkommen til at kontakte os pr. mail eller 70 20 21 29 .