Forside » skøde » Hvordan ændrer man skødet ved skilsmisse: Ofte stillede spørgsmål
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Hvordan ændrer man skødet ved skilsmisse: Ofte stillede spørgsmål

overdragelse af skøde ved skilsmisse

Af Skøde Centret

Det kan være kompliceret at ændre et skøde, når man går fra hinanden. Det er især vigtigt at få ændret skødet, hvis den ene af jer skal overtage en fælles ejendom. I denne artikel forklarer vi, hvordan man ændrer skødet ved skilsmisse.

Hvis et ægtepar, som ejer en fast ejendom sammen, vælger at gå fra hinanden og blive skilt, skal ejendommen enten sælges eller også skal den ene part overtage ejendommen.

Hvis den ene part vælger at overtage ejendommen, skal der laves et såkaldt skilsmisseskøde.

Hvordan ændrer man skødet ved skilsmisse?

Ændring af et skøde ved skilsmisse håndteres digitalt. Det vil sige, at skilsmisseskødet sendes til tingbogen elektronisk.

Skilsmisseskødet bliver tinglyst i tingbogen, og det er derfor vigtigt, at skødet indeholder de korrekte oplysninger, så der ikke opstår problemer i forbindelse med tinglysningen.

Skødet er lidt anderledes end et normalt skødet, idet skødet tinglyses som led i bodeling. Skødet skal indeholder nogle bestemte erklæringer, fx i forhold til tinglysningsafgift, da det ellers afvises ved tinglysningsretten.

Skødet kommer til at rumme vilkårene for overdragelsen, herunder ændring af den pågældende ejerandel, og så snart det tinglyses i tingbogen, kan der laves gældsovertagelse vedr. ejendommens eksisterende lån via banken.

Hvis I ønsker at ændre skødet på grund af et samlivsophør eller separation, kan I få hjælp hos os. Vi kan hjælpe jer med at ændre skødet, så det passer til jeres nye situation. Dette kræver, at I har en separation eller et samlivsophør, og at I har en bodeling.

trustpilot

Håndtering af sagen med alt-i-en skødepakke

✔ En komplet skødepakke som rummer alt det nødvendige papirarbejde i forhold til at få overdragelsen af ejendommen på plads.
✔ Et udvidet skøde, som også rummer den vigtige formalisering af jeres aftale. Vores skøde er således ikke blot et standard minimalskøde.
✔ En fast pris du kan regne med fra starten af. Der kommer således ingen ekstraregninger eller tillæg senere hen.

trustpilot
SE PRISER
Det er uforpligtende: Hvis overdragelsen ikke kan gennemføres, koster det ikke noget.

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe 70 20 21 29 (man - fre: 9-17).

Hvorfor er det vigtigt at foretage ændring af skøde ved skilsmisse?

Det er vigtigt at ændre et skøde ved skilsmisse for at sikre, at bodelingen bliver effektueret. Samtidig er det vigtigt at den udtrædende part frigøres fra ejendommen, herunder ejendommens gæld. Dette kan være relevant hvis man skal ud og købe anden ejendom.

Hvad skal man være opmærksom på, når man ændrer et skøde?

Du kan ikke ændre skødet uden, at den anden part samtykker. Partnerne skal altså blive enige om, hvem der skal overtage ejendommen, og derefter kan skilsmisseskødet sendes til tingbogen.

Hvis I ikke bliver enige, kan I bede retten træffe afgørelse i sagen. I så fald skal I begge to sende jeres ønsker til retten.

Retten vil derefter træffe afgørelse ud fra, hvad der er bedst for jer og jeres børn.

Hvis I har børn sammen, er det ofte en fordel for børnene, at den ene forælder kan blive boende i huset.

Det er dog ikke altid tilfældet, og det er derfor vigtigt, at I tager jeres beslutning om, hvem der skal have huset, grundigt.

I forbindelse med tinglysning af dette skilsmisseskøde, skal der beregnes tinglysningsafgift. Denne tinglysningsafgift udgør fast kr. 1.850 når overdragelsen sker som led i skilsmisse.

Hvor lang tid tager det at ændre et skøde?

Forudsat at I har den nødvendige separationsbevilling eller skilsmissebevilling fra Familieretshuset, tager det normalt cirka 1 uge at få skødet tinglyst. Vi kan dog lave skødet klar til jeres underskrifter fra dag til dag.

Skal jeg bruge en advokat til sagen?

Det er ikke lovpligtigt at bruge advokat. Det kan dog være en god ide at få professionel assistance, da overdragelse ved skilsmisse kan være kompliceret.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top