Forside » Ægtepagt » Hvordan gør jeg hus til særeje?

Hvordan gør jeg hus til særeje?

særeje-hus

Af Skøde Centret - Læsetid: 5 minutter


Hvis du ejer et hus og ønsker at beskytte det mod en fremtidig deling, kan du overveje at gøre huset til dit særeje. I denne artikel vil vi besvare nogle af de mest almindelige spørgsmål omkring, hvordan man gør hus til særeje.

Hvad er et særeje?

En ægtepagt er en juridisk aftale mellem dig og din ægtefælle der beskytter ejendommen, så den forbliver din egen, selvom I på et tidspunkt måtte vælge at gå hver til sit. Hvis ejendommen er blevet gjort til særeje, indgår den ikke i delingsformuen, og skal således ikke indgå i en deling ved skilsmisse.

En mulig situation, hvor en ægtepagt kan være nyttig, er når man har børn fra et tidligere forhold. Hvis man har en ægtepagt, kan man vælge at forbeholde ejendommen som særeje, så den ikke kan deles ved skilsmisse. Samtidig sikrer det, at børnene fra det tidligere forhold, ikke bliver berørt af skilsmissen. På den måde kan man bevare og beskytte ejendommen til arvingerne.

Hvad er fordelene ved at gøre mit hus til særeje?

Fordelene ved at gøre dit hus til særeje inkluderer beskyttelse af din ejendom mod krav i fremtiden, såsom en skilsmisse og evt. også dødsfald, afhængig af hvilken type særeje der anvendes. Særejet giver dig mulighed for at fastholde ejerskab og kontrol over din ejendom, uanset hvad der sker mellem dig og din ægtefælle.

Det gælder også mens I er gift, hvis din ægtefælle er selvstændig og får etableret gæld til SKAT. Problemet er, at SKAT normalt kan kræve gælden indfriet fra begge ægtefæller, selvom gælden kun tilhører den ene ægtefælle. Hvis huset er særeje, vil din ægtefælles eventuelle gæld til SKAT ikke medføre, at SKAT kan foretage udlæg i din ejendom.

Andre kreditorer vil dog normalt ikke kunne foretage udlæg i dit hus vedr. gæld som din ægtefælle har etableret, uanset om dit hus er særeje eller ej. Det er kun SKAT der har denne udvidede beføjelse.

Hvordan gør jeg mit hus til særeje?

Oprettelsen af en ægtepagt sker digitalt via Tinglysningsrettens system. Når ægtepagten er klargjort, skal den herefter underskrives af begge ægtefæller med MitID. Når ægtepagten er underskrevet, skal den tinglyses i tingbogen før den har juridisk virkning.

Hos Skøde Centret kan du få hjælp til at oprette en skræddersyet ægtepagt, der passer til dit behov. Vi tilbyder professionel rådgivning og hjælp til oprettelsen af ægtepagten. Skøde Centret har erfarne specialister, som kan guide dig gennem processen og hjælpe dig med at få den bedst mulige ægtepagt for dig, så du kan beskytte dit hus mod en fremtidig deling.

Hvad skal jeg tænke på, når jeg opretter en særejeaftale?

Når du opretter en særejeaftale, er der flere vigtige ting, som du skal overveje. Først og fremmest skal du tage stilling til hvad der skal være særeje. Hvis det blot er den faste ejendom, kan ægtepagten afgrænses til kun at omhandle ejendommen. Men der kan være andre ejendele du også ønsker skal være omfattet af ægtepagten.

Dernæst skal du tage stilling til, om særejet kun skal gælde ved skilsmisse (kombinationssæreje) eller om det også skal gælde ved dødsfald (fuldstændigt særeje).

Før man opretter et særeje, er det vigtigt at overveje, om det er den rette løsning for ens situation. Det er også vigtigt at undersøge, hvilke konsekvenser et særeje kan have, og om det kan påvirke eventuelle arv og skifte.

Hvornår kan man oprette et særeje?

Det er muligt at oprette et særeje, når man er gift eller skal til at blive gift. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at særejet ikke er gældende før begge parter har underskrevet ægtepagten og den er tinglyst.

Hvad koster det at få særeje?

Hvis du ønsker at oprette særeje, vil der være følgende udgifter forbundet med sagen:

  1. Honorar til at få ægtepagten lavet.
  2. En tinglysningsafgift på kr. 1.850 for at få ægtepagten tinglyst.

Hvad sker der med særejet ved skilsmisse?

Hvis ægtefællerne skulle gå fra hinanden, vil særejet træde i kraft. Det vil sige, at de ejendele der er omfattet af særejet, vil holdes adskilt i forhold til de øvrige ejendele som er en del af formuefællesskabet/delingsformuen. Hvis huset er dit særeje, skal det derfor holdes helt uden for delingen mellem jer.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der kan være situationer, hvor særejet kan tilsidesættes, hvis ægtepagten ikke er oprettet på en juridisk korrekt måde.

Fakta

• Særejet beskytter din ejendom mod fremtidige krav fra din ægtefælles kreditorer.

• Der er flere måder at gøre dit hus til særeje på (fuldstændig særeje og kombinationssæreje).

• Det er muligt at oprette et særeje, når man er gift eller skal til at blive gift.

• Det er vigtigt at undersøge alle konsekvenserne af et særeje, inden man opretter det.

• Der er udgifter forbundet med at oprette et særeje (honorar og tinglysningsafgift).

Konklusion

Særeje er et godt redskab til at beskytte ejendele, der har stor økonomisk værdi. Det er dog vigtigt at overveje, hvad der passer bedst til ens situation, samt at undersøge, hvilke konsekvenser et særeje vil medføre. Det er også vigtigt at få professionel rådgivning, før man opretter et særeje. Det vil give dig et godt grundlag at tage afgørelser ud fra.

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centrets juridiske assistance til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder også klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

SE PRISER