Skimmelsvamp i bolig- dækker forsikringen skimmelsvamp?

Som udgangspunkt er skimmelsvamp svært at få dækket via ejerskifteforsikringen.

Hvis man har købt en ny bolig, kan det være vanskeligt at få ejerskifteforsikringen til at dække problemerne med skimmelsvamp. Men giv ikke op endnu.

På trods af at forsikringsselskabet kan give indtryk af det modsatte, kan ejerskifteforsikringen i visse tilfælde dække skimmelsvamp.

Hvis man kan sandsynliggøre at der på overtagelsestidspunktet har været skimmelsvamp i boligen, eller at der har været en nærliggende risiko for det og indeklimaet dermed er påvirket, kan man have en god sag overfor forsikringsselskabet. Dog vil ejerskifteforsikringen ikke altid dække, og det afhænger af en konkret vurdering af sagen.

Jo ældre hus man køber, desto større er risikoen for skimmelsvamp. I en kælder på et hus fra 1920’erne uden fugtsikring, som man kender i dag, kan det være svært at få dækket. Dette skyldes at der i et vist omfang må forventes skimmelsvamp i forhold til bygningens alder. På den anden side bør man ikke forvente skimmelsvamp i fx en gulvkonstruktion på et hus fra 1980’erne.

Det kan det være en rigtig god ide inden køb af ny bolig, at alliere sig med en erfaren rådgiver, der kan gennemgå huset. Derved mindsker man risikoen for, at noget skulle gå galt. Man kan både vælge at få tjekket en bolig udelukkende for skimmelsvamp til en pris af ca. 3.000-5.000 kr., eller at få et mere grundigt tjek af hele huset.

Det anbefales at få klarhed over om der er problemer med skimmelsvamp inden man indgår en bindende aftale, frem for at stå med problemerne bagefter.

Hvad gør du hvis du opdager skimmelsvamp efter at du har købt?

Hvis man opdager skimmelsvamp efter at man har indgået en bindende aftale, bør man hurtigst muligt kontakte sit forsikringsselskab og søge dækning via enten hus- eller ejerskifteforsikring. Forsikringsselskabet vil sandsynligvis dernæst bede dig om at sandsynliggøre, at der er tale om en dækningsberettiget skade, eller sende en taksator ud for at besigtige skaden.

Taksatoren vil vurdere skaden og muligvis også i sværere tilfælde få et skimmelsvampefirma til at undersøge skadens omfang og årsag, hvis ikke der i forvejen er kendskab til dette. Herefter vil forsikringsselskabets sagsbehandler oplyse, om der kan være tale om en dækningsberettiget skade eller ej. Det kan også udspille sig således, at taksator vil afvise skaden og bede dig dokumentere, at der er skimmelsvamp og angive hvad årsagen til det er.

Hvis forsikringsselskabet afviser at dække skaden, og du ikke mener, at afvisningen er retfærdig, anbefales det, afhængigt af skadens omfang, at kontakte en advokat eller en byggeteknisk rådgiver med erfaring i denne type sager. Derved kan man få en revurdering af forsikringsselskabets afgørelse. Erfaringer viser, at det ved saglig og konstruktiv dialog med gode argumenter og rimelig dokumentation faktisk kan lade sig gøre at ændre forsikringsselskabernes afgørelser, uden at det bliver nødvendigt at føre en klagesag eller retssag.

Specielt i alvorlige sager er det en god ide at have både en advokat og en byggeteknisk rådgiver på sagen, når sagen anmeldes og der skal skaffes dokumentation for den.
Alternativt kan man gå til forsikringsklagenævnet.

Hvem skal dokumentere, at der er tale en skimmelsvampeskade?

Det er vigtigt at fastslå, at det er dig som forsikringstager, som har ansvaret for at dokumentere, hvis der er en skade på huset. Sommetider er den blotte konstatering af skimmelsvampeangrebet nok til at dokumentere en skade. Andre gange er det nødvendigt at få en byggeteknisk rådgiver med erfaring i ejerskifteforsikring og skimmelsvampeangreb til at udarbejde en rapport for at finde skaden, omfanget og årsagen til dens opståen.