Forside » Lovsamling » Ny ejendomsmæglerlov fra 1. januar 2015

Ny ejendomsmæglerlov fra 1. januar 2015

Den 1. januar 2015 trådte en ny hovedlov om formidling af fast ejendom m.v. i kraft. Den nye lov indeholder både videreførelse af tidligere tiltag og nye regler.

Loven om formidling af fast ejendom har til formål at sikre tryghed, sikkerhed, effektivitet og gennemsigtighed for de handlende parter i en bolighandel. Dette gør den ved at forbedre forbrugerbeskyttelsen og forbrugerinformationen, samt ved at formindske administrative byrder, øge effektiviteten på boligmarkedet og øge konkurrencen på området.

En bolighandel er ofte den største handel man foretager sig i sit liv, og det er derfor vigtigt at sikre sikkerheden.

Lovens væsentligste ændringer er:

1. Mere klarhed af ejendomsmæglerens rolle

Ejendomsmæglerens rolle i bolighandlen er blevet præciseret, da der ikke må herske tvivl om at ejendomsmægleren er sælgers repræsentant i en bolighandel. Det er derfor ikke længere tilladt for ejendomsmægleren at formidle lån til finansiering af bolighandlen, da det derved undgås at ejendomsmægleren også bliver købers rådgiver. Det er dog stadig tilladt for ejendomsmægleren at henvise køber til samarbejdspartnere.

2. Kun relevant information til de handlende parter

En del af ejendomsmæglerens oplysningskrav og pligter i forbindelse med rådgivning er blevet ophævet eller justeret. Forbrugeren bliver nu kun repræsenteret for de oplysninger, der har relevans for bolighandlen. Dette forbedrer gennemsigtigheden i bolighandlen, da forbrugeren nu får mere retvisende og overskuelige informationer. Tidligere var det for eksempel påkrævet af ejendomsmægleren at brutto-/netto-udgifter skulle stå i salgsopstillingen. Dette er nu erstattet af et krav om at ejendommens kontantpris og ejerudgifter skal fremgå af salgsopstillingen.

3. Hver salgsaftale skal have en ansvarlig ejendomsmægler

Der skal nu udpeges en ansvarlig ejendomsmægler for hvert sag. Derved er det muligt for forbrugeren at bringe en ejendomsmægler for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere, hvis denne laver fejl i handlen.

4. Der kan nu indføres regler om åbenhed i budprocessen

Der er åbnet op for at ministeren kan fastsætte nye regler om åbne købstilbud. Dette vil dog først ske efter at der er blevet fortaget en analyse af den forbrugerøkonomiske adfærd under forskellige økonomiske markedsforhold. Såfremt dette indføres af ministeren, vil budgivningen ved bolighandler ske mere åbent, dette vil øge gennemsigtigheden.

5. Fri aftalemulighed vedr. ejendomsmæglerens honorar

Den nye lov har skabt grundlag for øget priskonkurrence mellem ejendomsmæglerne. Der er nu ikke længere begrænsninger på ejendomsmæglerens honorar. Der er altså nu mulighed for at ejendomsmæglerne kan lave andre aftaler med sælger, og derved gøre sig mere konkurrencedygtige i forhold til andre ejendomsmæglere.

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centret til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

Se priser

Vi er specialiserede i følgende typer af sager: