Straffeloven

Den nugældende straffelov blev vedtaget i 1930 og trådte formelt i kraft i 1933. Straffeloven indeholder 29 kapitler og er opdelt i en almindelig del og en særlig del.

Hele straffeloven kan læses her.