Brandsikring af bygning – Hvordan brandsikres en bygning?

Forbedring af eksisterende bygning, således at brandfaren nedsættes, og opstående brande forsinkes i deres udbredelse.

Dette kan eksempelvis være opsætning af brandvægge, brandsikre membraner og branddøre.

Brandsikring af boliger er en god ide, da dette øger sikkerheden. Nogle forsikringsselskaber stiller også som krav, at dele af hjemmet brandsikres bedre, før de vil forsikre boligen.