Bygningssagkyndig – hvad er en bygningssagkyndig?

En person, der er beskikket af erhvervs- og vækstministeren til at udarbejde tilstandsrapporter og energimærkninger på visse ejendomstyper.

Den bygningssagkyndige gennemgår den pågældende ejendom for synlige skader, fejl og mangler, og udarbejder en tilstandsrapport.

Tilstandsrapporten benyttes til at oplyse køber om ejendommens tilstand ved overdragelsen, samt ved oprettelse af en ejerskifteforsikring.

Call Now Button