Dagbog

Når et dokument (f.eks. skøde eller et pantebrev) indsendes til tinglysning, indføres det i dagbogen med et nummer under den dato, hvor det er modtaget.

Dagbogen føres for de dage hvor tinglysningskontoret har åbent. Det vil sige at indsendte dokumenter indføres i dagbogen med datoen for den nærmest kommende åbningsdag (typisk hverdag).

Dokumentet får ved tinglysning retsgyldighed fra den dag, det er indført i dagbogen. Afvises dokumentet fra tinglysning, slettes det af dagbogen.


Hvad kan vi hjælpe dig med?

boligkøb

Boligkøb

Læs mere

skødeskrivning

Skøde

Læs mere


Skøde Centret har ydet specialiseret juridisk rådgivning og skødeskrivning til mere end 10.000 boligkøbere i hele Danmark siden 2003. Læs mere.