Forside » Ordbog » d » Depositum – Hvad er et depositum?

Depositum – Hvad er et depositum?

I forbindelse med lejeforhold bliver ”depositum” brugt som betegnelse for indbetaling af et beløb til sikkerhed for udlejers rettigheder og krav til eksempelvis reparationer efter en fraflytning af et lejemål.

Depositummet betales af lejer før denne flytter ind i det pågældende lejemål.

Efter lejers opsigelse og udflytning fra lejemålet tilbagebetales den del af depositummet der ikke benyttes til at udbedre de skader der er sket på boligen under lejers ophold. Depositummet benyttes altså af udlejer til at sikre sig mod eventuelle skader forvoldt af lejer. Skaderne der betales af depositummet er ikke nødvendigvis forvoldt med overlæg fra lejers side.

Depositummet kan også benyttes til at betale skader som for eksempel slid. Det kan eksempelvis også trækkes fra depositummet hvis lejer ikke har overholdt aftaler om maling af lejligheden ved fraflytning, eller hvis arbejdet ikke er udført tilfredsstillende.