Finansiering af boligkøb – hvad er finansiering?

Finansiering handler om at låne penge til f.eks. et huskøb man ikke selv har penge til.

Generelt opnås finansiering via pengeinstitutter, der samtidig ønsker størst mulig sikkerhed for det ydede lån.

Sikkerheden finder pengeinstitutterne ofte ved tinglysning af pant i boligen, således at pengeinstituttet vil kunne få sine penge igen hvis man som låntager misligholder tilbagebetalingen.