Friværdi

Ejendommens værdi minus gælden i ejendommen.