Friværdi – hvad er friværdi?

Ejendommens værdi minus gælden i ejendommen.