Fuldmagt

En aftale, der sædvanligvis er skriftlig, om at en person (fuldmægtigen) handler på en andens vegne (fuldmagtsgiveren). En fuldmagt skal tilbagekaldes på samme måde, som den er givet.

En fuldmagt betyder at fuldmægtigen fx. kan handle og sælge på fuldmagtsgiverens vegne.

En fuldmagt gives eksempelvis hvis en person er syg eller har alvorligt svækket helbred, og derfor har svært ved at varetage sine anliggender. Fuldmagten gives ofte til beslægtede personer.


Hvad kan vi hjælpe dig med?


Skøde Centret har ydet specialiseret juridisk rådgivning og skødeskrivning til mere end 10.000 boligkøbere i hele Danmark siden 2003. Læs mere.