Fuldmagt – hvad er en fuldmagt?

En aftale, der sædvanligvis er skriftlig, om at en person (fuldmægtigen) handler på en andens vegne (fuldmagtsgiveren). En fuldmagt skal tilbagekaldes på samme måde, som den er givet.

En fuldmagt betyder at fuldmægtigen fx. kan handle og sælge på fuldmagtsgiverens vegne.

En fuldmagt gives eksempelvis hvis en person er syg eller har alvorligt svækket helbred, og derfor har svært ved at varetage sine anliggender. Fuldmagten gives ofte til beslægtede personer.