Hævd – Hvad er hævd?

En måde at vinde ret til at eje eller benytte en bestemt ting.

Dette gør sig eksempelvis gældende hvis 2 gårde begge benytter sig af en privatvej der hører under den enes grund. Den gård der juridisk set ikke ejer privatvejen, kan stadig benytte den, såfremt der er gået tilpas lang tid uden at den anden ejer har gjort indsigelser.