Håndpenge

Den del af den kontante udbetaling, som deponeres hos ejendomsmægleren på tidspunktet for købsaftalens underskrift.