Forside » Ordbog » i » Ibrugtagningstilladelse – Hvad er det?

Ibrugtagningstilladelse – Hvad er det?

Tidligere kaldet bygningsattest.

Ibrugtagningstilladelsen/bygningsattesten er bygherrens dokumentation for, at byggeriet – så vidt kommunen har kunnet konstatere – er lovligt opført og overholder de gældende bestemmelser, altså at det overholder byggelovgivningen, bygningsreglement, miljøkrav, krav om brandsikkerhed og øvrige forskrifter.

Bygningsattester udstedes af kommunen.