Kontantlån – hvad er et kontantlån?

Ved kontantlån, udstedes pantebrevet med en hovedstol på det beløb, der skal udbetales, før omkostninger. Fra begyndelsen er det altså klart, hvor meget der udbetales. Renten er derimod ukendt, indtil det står klart, hvor mange obligationer der skal sælges for at fremskaffe det kontante lånebeløb. Det afhænger af kursen på udbetalingstidspunktet.