Nutidsværdi – hvad er nutidsværdi?

Nutidsværdien er et udtryk for, hvor meget f.eks. værdien af 100 kroner om et år er værd i dag – omregnet.

Man benytter nutidsværdien, når betalinger nu og i fremtiden skal sammenlignes. Nutidsværdi beregnes ud fra forventet inflation, og er derfor et skøn, der altså ikke er nogen garanti for at nutidsværdien er lig virkeligheden.

Call Now Button