Forside » Ordbog » o » Oplysningspligt ved boligsalg – Hvad er oplysningspligt?

Oplysningspligt ved boligsalg – Hvad er oplysningspligt?

Sælger skal oplyse køber om alle relevante forhold ved den faste ejendom der overdrages.

Eksempelvis om der er, eller har været alvorlige skader på ejendommen og om der er skjulte forhold på ejendommen, eksempelvis en skjult olietank.

Oplysningspligten sikrer at handlen sker på et oplyst grundlag, hvor køber har mulighed for at få kendskab til alle forhold ved boligen.

Overholder sælger ikke sin oplysningspligt, vil sælger kunne stilles ansvarlig for et eventuelt økonomisk tab som køber måtte lide som følge af denne manglende oplysning.