Påbud – Hvad er et påbud?

Et påbud vil sige et krav. Dette krav kan eksempelvis omhandle at skulle betale en given rente.

Påbud findes i aftaler og kontrakter, disse er gældende når kontrakterne er underskrevet, eller man på anden vis har indgået en aftale.