Panterettighed – Hvad er en panterettighed?

Et pantsikret tilgodehavende i en fast ejendom.

Kreditor har visse rettigheder til debitors ejendom, såfremt debitor ikke er i stand til at overholde aftalte afdragsordning. Kreditors pant findes ofte i fast ejendom, ejet af debitor. Debitor har ved lånets oprettelse stillet sin ejendom som sikkerhed for lånet.