Realkreditinstitution

Finansiel institution, der i henhold til Lov om finansiel virksomhed har eneret på at yde lån mod registreret pant i fast ejendom.

Med andre ord er det i realkreditinstitutterne der kan optages boliglån, lån til ombygning og lignende. Når der optages lån hos en realkreditinstitution, sker det på de vilkår der står i lånetilbuddet, og disse er først gældende når låntager underskriver lånetilbuddet.

Call Now Button