Relaksation – Hvad er relaksation?

At frigøre en frastykket ejendom for den oprindelige gæld, der hvilede på hele ejendommen, hvorved gælden samles på hoved(rest)ejendommen.

Dette gør sig relevant ved opdeling af ejendom, hvori der forefindes gæld.