Syns- og skønsmand – hvad er en syns- og skønsmand?

Syn og skøn er bevis i en sag. Retten anmoder en fagperson – en syns- og skønsmand – om at besvare nogle spørgsmål. Den fagkyndige foretager en undersøgelse af det, som sagen drejer sig om. Derefter laver han/hun en skriftlig besvarelse af de spørgsmål, som retten har stillet. Det hedder en syn- og skønserklæring.