Forside » Testamente » Hvad koster det at lave et testamente? Prisoversigt og tips

Hvad koster det at lave et testamente? Prisoversigt og tips

testamente

Af Skøde Centret

Hvad koster det at lave et testamente? I denne artikel vil vi besvare dette spørgsmål ved at gennemgå priser og juridiske aspekter, så du kan få en fuldendt forståelse af, hvad det indebærer at oprette et testamente.

Hvordan oprettes et testamente, og hvad skal det indeholde?

Et testamente er et juridisk dokument, der bestemmer, hvordan en persons ejendom og værdier skal fordeles efter deres død. Oprettelsen af et testamente er en vigtig proces, da det sikrer, at ens ønsker og præferencer bliver respekteret, og at de efterladte ikke står over for unødvendige konflikter eller tvister.

For at oprette et testamente skal man følge en række formelle krav i henhold til den danske arvelov, herunder at det skal være skriftligt, dateret og underskrevet af testator (den person, som opretter testamentet) og to vidner. Det er vigtigt, at testamentet er klart og utvetydigt, så der ikke opstår tvivl om, hvad der er ment.

Nogle af de typiske elementer, der kan inkluderes i et testamente, er:

 • Fordeling af arv og ejendom: Hvem skal arve hvad, og hvordan skal det fordeles mellem arvingerne?
 • Legater: Gaver eller donationer til velgørende organisationer eller andre ikke-arvinger.
 • Bestemmelser om børn: Hvem skal have forældremyndigheden over mindreårige børn, og hvordan skal deres arv forvaltes?
 • Udpegning af en bobestyrer: En person, der skal administrere boet og sørge for, at testamentets bestemmelser bliver opfyldt.

Et testamente kan oprettes med hjælp fra en juridisk rådgiver, som en advokat eller en jurist, for at sikre, at det overholder lovgivningen og er juridisk bindende. Skøde Centret kan lave et testamente for kr. 3750. Hertil kommer afgift til notar hos byretten på kr. 300.

Hvilke juridiske aspekter skal man være opmærksom på ved oprettelse af et testamente?

For at sikre, at et testamente er gyldigt og juridisk bindende, er det vigtigt at være opmærksom på følgende juridiske aspekter:

 • Formkrav: Testamentet skal være skriftligt, dateret og underskrevet af testator og to vidner.
 • Arveretlige begrænsninger: I Danmark er der en tvangsarv, som skal gå til livsarvinger (børn og ægtefælle).
 • Ændringer i arveloven: Hold dig opdateret om ændringer i lovgivningen, der kan påvirke testamentets gyldighed.

Hvad er forskellen mellem et notartestamente og et almindeligt testamente?

Et notartestamente er et testamente, der er oprettet og tinglyst hos en notar, hvilket giver det en højere grad af juridisk sikkerhed og gør det nemmere at finde efter testators død. Et almindeligt testamente er et testamente, der ikke er tinglyst hos en notar, men stadig skal opfylde de samme formkrav.

Hvordan kan man ændre eller annullere et testamente?

For at ændre et testamente kan man enten lave et nyt testamente, der erstatter det gamle, eller tilføje et tillæg (kodicil), der specificerer de ændringer, man ønsker at foretage.

Hvad sker der, hvis man ikke har et testamente?

Hvis man ikke har et testamente, vil ens ejendom og værdier blive fordelt i henhold til arveloven. Det betyder, at ens nærmeste familie (ægtefælle og børn) vil arve alt, medmindre man har andre slægtninge, der har krav på arv i henhold til loven.

Hvornår bør man overveje at oprette et testamente?

Det er aldrig for tidligt at overveje at oprette et testamente. Nogle situationer, hvor det kan være særligt relevant at oprette et testamente, inkluderer:

 • Når man køber fast ejendom eller har andre værdifulde aktiver.
 • Når man bliver gift, skilt eller indgår i et nyt forhold.
 • Når man får børn eller har ansvar for andre familiemedlemmer.
 • Når man ønsker at sikre, at specifikke ønsker bliver opfyldt, såsom at støtte velgørende formål eller tage hensyn til et familiemedlems særlige behov.

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centrets juridiske assistance til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder også klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

SE PRISER

Scroll to Top