Forside » skøde » Hvad er tinglysning af en bodelingsoverenskomst, og hvorfor er det vigtigt?

Hvad er tinglysning af en bodelingsoverenskomst, og hvorfor er det vigtigt?

bodelingsoverenskomst

Tinglysning af en bodelingsoverenskomst kan ske ved at der laves et elektronisk skilsmisse dokument via tinglysningsretten, som underskrives af begge parter med MitID og herefter anmeldes til tinglysning. På den måde kan skødet i sig selv udgøre en bodelingsoverenskomst.

Forud for at det digitale dokument kan klargøres, skal begge parter dog blive enige om vilkårene for bodelingen, således at den digitale tinglysning af dokumentet er en formsag.

Hvad er tinglysning af en bodelingsoverenskomst?

En bodelingsoverenskomst er en aftale mellem to personer, der regulerer, hvordan deres fælles økonomi skal deles op i forbindelse med skilsmisse eller separation. Tinglysning af en bodelingsoverenskomst er nødvendig når der er tale om en fast ejendom, da tingbogen ellers ikke kan opdateres. Dette sker typisk i forbindelse med at den ene ægtefælle skal overtage ejendommen i forbindelse med skilsmissen.

Digital tinglysning af en bodelingsoverenskomst er således med til at sikre, at de aftaler, der er indgået mellem parterne omkring den faste ejendom bliver overholdt, og at der ikke rejses tvivl om deres gyldighed.

Tinglysning af en bodelingsoverenskomst er en sikkerhed for begge parter, og det er derfor vigtigt, at der indgås en skriftlig aftale, som kan tinglyses. Derudover bør der også indgås en bodelingsoverenskomst, hvis I har fælles børn, da dette kan være med til at sikre deres rettigheder.

Hjælp til bodelingsoverenskomst

Har du brug for juridisk assistance til udformning og tinglysning af en bodelingsoverenskomst (også kaldet et skilsmisse skøde), kan vi hjælpe dig med sagen til en fast pris.

Tinglysningsafgiften forbundet med tinglysning udgør kr. 1.850. Der er således mulighed for at spare den sædvanlige 0,6% tinglysningsafgift.

trustpilot

Håndtering af sagen med alt-i-en skødepakke

✔ En komplet skødepakke som rummer alt det nødvendige papirarbejde i forhold til at få overdragelsen af ejendommen på plads.
✔ Et udvidet skøde, som også rummer den vigtige formalisering af jeres aftale. Vores skøde er således ikke blot et standard minimalskøde.
✔ En fast pris du kan regne med fra starten af. Der kommer således ingen ekstraregninger eller tillæg senere hen.

trustpilot
Se pris og start sag
Det er uforpligtende: Hvis overdragelsen ikke kan gennemføres, koster det ikke noget.

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe 70 20 21 29 (man - fre: 9-17).

Hvilke erklæringer skal der afgives ved tinglysning?

Det er påkrævet, at der i bodelingsoverenskomsten afgives erklæring jf. tinglysningsafgiftsbekendtgørelsens § 32, stk. 1, nr. 1.

Der skal i forbindelse med tinglysningen normalt også anvendes nogle andre særlige erklæringer, som tilpasses individuelt. Uden disse erklæringer, bliver dokumentet afvist ved tinglysningen.

Er en bodelingsoverenskomst og et skøde det samme?

En bodelingsoverenskomst erstatter et egentligt skøde, og ved tinglysning af en bodelingsoverenskomst, skal der derfor ikke også laves et skøde. Man kan nøjes med at tinglyse selve bodelingsoverenskomsten, og således kun betale tinglysningsafgift én gang. Så snart overenskomsten er blevet tinglyst, kan bank og kreditforening komme videre med lånesagen.

Hvornår bør en bodelingsoverenskomst tinglyses?

En bodelingsoverenskomst bør tinglyses hurtigst muligt efter at den er blevet indgået, både for jeres skyld, men også af hensyn til banken og gældsovertagelsen. Tinglysningen af en bodelingsoverenskomst giver således både jer og jeres bank eller kreditforening et aftalegrundlag at gå videre med.

Bodelingsoverenskomst for samlevende

Hvis I lever sammen som ugifte samlevende, er det et andet regelsæt der gælder. I så fald er det almindelig aftaleret der gælder. I ejer (typisk) en halvdel af en fast ejendom hver, og hvis den ene af jer vil træde ud og den anden overtage, skal dette ske på almindelige markedsvilkår, hvor der udformes og tinglyses et skøde på disse vilkår.

Som ugifte samlevende, er det ikke muligt at spare 0,6% tinglysningsafgiften, som betales uanset om der er tale om hus, ejerlejlighed eller en grund.

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centret til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

Se priser