Bodelingsoverenskomst tinglysning – få opstartet din sag i dag

bodelingsoverenskomst

Tinglysning af en bodelingsoverenskomst sker i praksis ved at der laves et elektronisk skilsmisse dokument via tinglysningsretten, som underskrives af begge parter med nemid og herefter anmeldes til tinglysning.

Forud for at det digitale dokument kan klargøres, skal begge parter dog blive enige om vilkårene for bodelingen, således at den digitale tinglysning af dokumentet er en formsag.

Hjælp til bodelingsoverenskomst

Har du brug for juridisk assistance til  udformning og tinglysning af en bodelingsoverenskomst (også kaldet et skilsmisse skøde), kan vi hjælpe dig med sagen til en fast pris.

Bestil bodelingsoverenskomst

Hvor meget udgør tinglysningsafgift på en bodelingsoverenskomst?

Tinglysningsafgiften forbundet med tinglysning udgør kr. 1.750. Der er således mulighed for at spare den sædvanlige 0,6% tinglysningsafgift.

Hvilke erklæringer skal der afgives ved tinglysning?

Det er påkrævet, at der i bodelingsoverenskomsten afgives erklæring jf. tinglysningsafgiftsbekendtgørelsens § 32, stk. 1, nr. 1.

Der skal i forbindelse med tinglysningen normalt også anvendes nogle andre særlige erklæringer, som tilpasses individuelt. Uden disse erklæringer, bliver dokumentet afvist ved tinglysningen.

Hvis du ikke vil stå med opgaven alene, er det muligt at få hjælp til tinglysningen af bodelingsoverenskomsten.

Er en bodelingsoverenskomst og et skøde det samme?

En bodelingsoverenskomst erstatter et egentligt skøde, og ved tinglysning af en bodelingsoverenskomst, skal der derfor ikke også laves et skøde. Man kan nøjes med at tinglyse selve bodelingsoverenskomsten, og således kun betale tinglysningsafgift én gang. Så snart overenskomsten er blevet tinglyst, kan bank og kreditforening komme videre med lånesagen.

Bodelingsoverenskomst for samlevende

Hvis I lever sammen som ugifte samlevende, er det et andet regelsæt der gælder. I så fald er det almindelig aftaleret der gælder. I ejer (typisk) en halvdel af en fast ejendom hver, og hvis den ene af jer vil træde ud og den anden overtage, skal dette ske på almindelige markedsvilkår, hvor der udformes og tinglyses et skøde på disse vilkår.

Som ugifte samlevende, er det ikke muligt at spare 0,6% tinglysningsafgiften.