Forside » skøde » Tinglysning af bodelingsoverenskomst: Hvad du skal vide

Tinglysning af bodelingsoverenskomst: Hvad du skal vide

bodelingsoverenskomst

Af Skøde Centret

En bodelingsoverenskomst er en aftale mellem to parter, der regulerer, hvordan deres fælles ejendom skal fordeles. Denne type aftale er nødvendig, når to personer, der ejer fast ejendom sammen, vælger at gå fra hinanden – det kunne være i forbindelse med skilsmisse, separation eller opløsning af et samlevende forhold. Tinglysning af bodelingsoverenskomst er vigtigt for at stadfæste aftalen.

Udarbejdelsen af en bodelingsoverenskomst kræver omhyggelig overvejelse og planlægning. Den skal være klar og præcis, og den skal indeholde detaljer om, hvordan den fælles ejendom skal fordeles. Det er vigtigt, at begge parter er enige om vilkårene i bodelingsoverenskomsten, inden den kan tinglyses.

Tinglysning af bodelingsoverenskomst

Tinglysning af en bodelingsoverenskomst indebærer flere trin, som alle er centrale for at sikre en juridisk bindende fordeling af fast ejendom. Her følger en detaljeret gennemgang af processen:

 1. Brug af Tinglysningsretten: Tinglysning af bodelingsoverenskomster foregår via Tinglysningsretten, der er den myndighed, der håndterer tinglysning af rettigheder over fast ejendom i Danmark.
 2. Klargøring af dokumenter: Inden en bodelingsoverenskomst kan tinglyses, skal dokumentet udformes og underskrives af begge parter. Det er vigtigt, at dokumentet indeholder alle relevante oplysninger og er korrekt udformet for at være gyldigt.
 3. Afgivelse af erklæringer: Ved tinglysning af en bodelingsoverenskomst skal der afgives en række erklæringer. En af disse er erklæringen i henhold til tinglysningsafgiftsbekendtgørelsens § 32, stk. 1, nr. 1. Denne erklæring er nødvendig for at sikre, at tinglysningsafgiften beregnes korrekt. Derudover kan der være behov for at afgive andre erklæringer, afhængigt af de specifikke omstændigheder.
 4. Betaling af tinglysningsafgift: Tinglysning af en bodelingsoverenskomst er ikke gratis. Der skal betales en afgift til Tinglysningsretten på kr. 1.850
 5. Afventning af tinglysning: Når alle dokumenter er indsendt, og afgiften er betalt, vil Tinglysningsretten behandle sagen. Hvis alt er i orden, vil bodelingsoverenskomsten blive tinglyst, og ejendomsretten vil blive overført som angivet i overenskomsten.

Prisen for udarbejdelse og tinglysning af en bodelingsoverenskomst afhænger af den konkrete situation, men der vil altid være en tinglysningsafgift på kr. 1.850.

Hjælp til tinglysning af bodelingsoverenskomst

Har du brug for juridisk assistance til udformning og tinglysning af en bodelingsoverenskomst (også kaldet et skilsmisse skøde), kan vi hjælpe dig med sagen til en fast pris.

trustpilot

Håndtering af sagen med alt-i-en skødepakke

✔ En komplet skødepakke som rummer alt det nødvendige papirarbejde i forhold til at få overdragelsen af ejendommen på plads.
✔ Et udvidet skøde, som også rummer den vigtige formalisering af jeres aftale. Vores skøde er således ikke blot et standard minimalskøde.
✔ En fast pris du kan regne med fra starten af. Der kommer således ingen ekstraregninger eller tillæg senere hen.

trustpilot
SE PRISER
Det er uforpligtende: Hvis overdragelsen ikke kan gennemføres, koster det ikke noget.

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe 70 20 21 29 (man - fre: 9-17).

Bodelingsoverenskomst og ejendomsret

skabelon-bodelingsoverenskomst

En bodelingsoverenskomst har en direkte indvirkning på ejerskabet af fast ejendom. Den sikrer, at ejendomsretten overføres korrekt og retfærdigt, og at der ikke opstår tvivl om ejendomsforholdene i fremtiden.

I tilfælde af skilsmisse, vil bodelingsoverenskomsten sædvanligvis oprette en klar aftale om, hvordan den fælles ejendom skal deles mellem de to parter. For ugifte samlevende er det derimod almindelig aftaleret, der gælder ved bodeling af en fast ejendom. I begge tilfælde er tinglysning af bodelingsoverenskomsten afgørende for at sikre, at ejendomsretten er korrekt registreret.

Bodelingsoverenskomst, tinglysning og finansiering

Tinglysning af en bodelingsoverenskomst har også indflydelse på lån og finansiering. Når en bodelingsoverenskomst er tinglyst, kan banken og kreditforeningen fortsætte med lånesagen. Bankens rolle er her at sikre, at gældsforholdene er korrekt registreret i forbindelse med tinglysningen.

Tidsramme for tinglysning af bodelingsoverenskomst

Når en bodelingsoverenskomst er indgået, er det vigtigt at handle hurtigt for at sikre en problemfri overførsel af ejendom og gæld. Her er en overordnet tidslinje for processen:

 1. Indgåelse af bodelingsoverenskomst: Overenskomsten mellem parterne indgås, og de nødvendige dokumenter udarbejdes og underskrives.
 2. Forberedelse til tinglysning: Dokumenter og erklæringer forberedes til tinglysning. Dette kan inkludere juridisk rådgivning, indsamling af nødvendige oplysninger, og udformning af de nødvendige erklæringer.
 3. Indsendelse til Tinglysningsretten: Dokumenterne indsendes til Tinglysningsretten. På dette tidspunkt skal tinglysningsafgiften også betales.
 4. Behandlingstid hos Tinglysningsretten: Tinglysningsretten behandler sagen. Behandlingstiden kan variere, men det er almindeligt, at det tager omkring en uge.
 5. Tinglysning af bodelingsoverenskomst: Hvis alle dokumenter er i orden, og afgiften er betalt, vil bodelingsoverenskomsten blive tinglyst. Efter tinglysning vil overførsel af ejendomsret blive juridisk bindende.
 6. Gældsovertagelse: Den endelige gældsovertagelse kan finde sted via bank/kreditforening.
 7. Opfølgning og afslutning: Alle parter, herunder banken, informeres om den tinglyste bodelingsoverenskomst.

Juridiske konsekvenser af manglende tinglysning

At undlade at tinglyse en bodelingsoverenskomst kan have alvorlige konsekvenser. Uden tinglysning er aftalen ikke bindende over for tredjemand, hvilket kan skabe tvivl om ejendomsretten. Hvis der opstår tvister om ikke-tinglyste bodelingsoverenskomster, kan det være nødvendigt at indbringe sagen for retten, hvilket kan være både tidskrævende og dyrt.

Ofte stillede spørgsmål om bodelingsoverenskomst og tinglysning

En bodelingsoverenskomst er ikke det samme som et skøde. Et skøde er et dokument, der beviser, at ejendomsretten til en fast ejendom er overført fra en person til en anden. En bodelingsoverenskomst er derimod en aftale mellem to parter om, hvordan deres fælles ejendom skal fordeles.

Det er muligt selv at tinglyse en bodelingsoverenskomst, men det kan være en kompleks proces, der kræver dybdegående kendskab til lovgivningen på området. Det er derfor ofte en god ide at søge professionel hjælp.

Scroll to Top